podstrona-slide2

Rolnicy

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe w złotych

– z oprocentowaniem stałym otwierane są na okresy:

  • 1, 3, 6 i 12 – miesięczne.

Minimalna kwota lokaty to 1 000 PLN.

 Lokaty terminowe w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP)

– z oprocentowaniem stałym otwierane są na okresy:

  • 1, 3, 6, 12 – miesięczne.

Minimalna kwota lokaty to 500 EUR lub 500 USD lub 500 GBP.

Lokata typu O/N (overnight) w złotych

to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie salda środków pieniężnych stanowiących nadwyżki na rachunkach bieżących

  • minimalna wysokość lokaty O/N  nie może być niższa niż 100.000 PLN.

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunkach bankowych, podlegają oprocentowaniu według stawki określonej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym.

Depozyty zgromadzone w Banku objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1866).

 

bfg

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio