podstrona-slide2

Firmy i Instytucje

Lokaty terminowe

W celu efektywnego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych, proponujemy Państwu prowadzenie rachunków lokat terminowych.

Korzyści:

  • możliwość wyboru oprocentowania – zmienne lub stałe,
  • efektywne zarządzanie finansami firmy – większe zyski z oprocentowania rachunków lokat terminowych,
  • oszczędność czasu i wygoda – możliwość automatycznego odnowienia lokaty,
  • swoboda dysponowania odsetkami – w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty można przekazać odsetki po zakończeniu okresu, za który zostały naliczone, na rachunek bieżący, bez konieczności zerwania lokaty.

 

Oferujemy szeroki wybór lokat terminowych:

Lokaty terminowe STANDARD w złotych

– z oprocentowaniem stałym otwierane są na okresy:

  • 1, 3, 6, 12 – miesięczne.

Minimalna kwota lokaty to 1 000 PLN.

 Lokaty terminowe w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP)

– z oprocentowaniem stałym otwierane są na okresy:

  • 1, 3, 6, 12 – miesięczne.

Minimalna kwota lokaty to 500 EUR lub 500 USD lub 500 GBP.

Lokaty krótkoterminowe DEAL* w złotych prowadzone są jako lokaty o stałym oprocentowaniu na okresy umowne do 180 dni

* Lokaty typu DEAL są produktem jedynie dla posiadaczy rachunku bieżącego

Lokata typu O/N (overnight) w złotych

to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie salda środków pieniężnych stanowiących nadwyżki na rachunkach bieżących

  • minimalna wysokość lokaty O/N  nie może być niższa niż 100.000 PLN.

 


Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty Bank wypłaca w złotych.

W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków pieniężnych w walucie innej niż waluta rachunku, przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów kupna/sprzedaży dla dewiz do rozliczeń bezgotówkowych oraz kupna/sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio