podstrona-slide2

Klienci Indywidualni

podstrona-slide2

Klienci Indywidualni

Karty płatnicze

Dzięki karcie nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas. Kartą zapłacisz szybko i wygodnie na każdym kroku – w sklepach, kinie czy restauracji w Polsce i na całym świecie.

 

visa classic    visa paywave   mastercard

 

Komfort – stały dostęp do środków na rachunku.

Bezpieczeństwo środków na rachunku karty – każda transakcja jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem (każda transakcja powyżej 100 zł jest potwierdzana numerem PIN).

Łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4700 bankomatów bez prowizji Grupy BPS, SGB i Planet Cash4You.

Dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Poczucie bezpieczeństwa – korzystając z kart płatniczych unikasz konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie narażasz się na ich utratę.

Możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Dokonywanie transakcji w Internecie  ze zwiększonym bezpieczeństwem dzięki opcji 3D Secure* oraz potwierdzaniu kodem PIN ** (www.kartosfera.pl).

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

 • Pojedyncza transakcja internetowa: 100 PLN
 • Suma transakcji internetowych: 400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych: 5

 

kartoSFERA_logo

* Hasło 3D Secure jest przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego, jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku BPS, bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty.

** Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie transakcje dokonywane kartami w Internecie zabezpieczone systemem 3D Secure będą wymagały podania: kodu PIN oraz jednorazowego hasła przesłanego na podany przez Klienta numer telefonu. Kod PIN ustanawiany jest w KartoSFERZE przez Klienta. Jest to inny kod PIN niż PIN do karty! Aby dokonywać po ww. dacie transakcji internetowych należy taki kod PIN ustanowić w portalu KartoSFERA.


AKTYWACJA KARTY

Nową kartę możesz aktywować:

Instrukcja – logowanie do portalu Kartosfera

Instrukcja – aktywacja karty w portalu Kartosfera

Podrecznik użytkownika portalu Kartosfera

 • za pośrednictwem infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00
 • w placówce Banku

 

Wznowioną kartę możesz aktywować:

 • poprzez dokonanie dowolnej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN
 • za pośrednictwem portalu kartowego kartoSFERA
 • za pośrednictwem infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00
 • w placówce Banku

 ZASTRZEŻENIE KARTY

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Infolinii Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum Visa lub MasterCard,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie Visa lub MasterCard.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

                        zastrzegam.pl

 

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio