podstrona-slide2

Firmy i Instytucje

Rachunek bieżący

 

Kto może być Posiadaczem rachunku bieżącego?

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia),
 • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne będące nierezydentami, wykonujące w kraju działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w celu przeprowadzania rozliczeń związanych z tą działalnością.

Jakie spełnia funkcje?

 • gromadzenia środków pieniężnych posiadacza,
 • obsługi transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, związanych z prowadzoną działalnością przy pomocy tradycyjnie dokonywanych poleceń przelewu w placówce lub wpłaty/wypłaty w kasach Banku,
 • obsługi rachunków bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych,
 • dostępu do środków w bankomatach – przy użyciu kart płatniczych wydanych do rachunku,
 • terminowego regulowania płatności za pomocą stałego zlecenia lub polecenia zapłaty,
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, krajowych i zagranicznych, w złotych i walutach wymienialnych,
 • lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • dostępu do informacji o stanie środków, poprzez telefoniczną informację na hasło.

Posiadaczom rachunku bieżącego oferujemy:

 • kartę płatniczą VISA BUSINESS Debetową,
 • usługi bankowości elektronicznej: SMS BANKING, INTERNET BANKING i INTERNET BANKING DLA FIRM,
 • pełną obsługę dewizową (skup i sprzedaż walut, płatności zagraniczne itp.),
 • wrzutnię do skarbca nocnego,
 • kredyt w rachunku bieżącym w walucie polskiej.

Do otwarcia rachunku bankowego wymagane jest złożenie w placówce Banku:

 • aktualnego dokumentu stwierdzającego uzyskanie osobowości prawnej (wypisu z KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • decyzję właściwego urzędu skarbowego o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej – NIP,
 • zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu numeru REGON,
 • przy spółkach prawa handlowego i cywilnych – pisemnej umowy spółki.

Pobierz regulamin otwierania rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

KONTAKT

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio