podstrona-slide2

Klienci Indywidualni

podstrona-slide2

Klienci Indywidualni

Rachunek walutowy

Posiadaczem rachunku w walutach EUR, USD, GBP mogą być osoby fizyczne pełnoletnie będące rezydentami i nierezydentami oraz osoby małoletnie będące rezydentami. Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat i wypłat we wskazanej przez siebie walucie (gotówkowo i bezgotówkowo), zlecać regulowanie jednorazowych i stałych zobowiązań i płatności. Rachunek umożliwia transfer środków pieniężnych za granicę zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.

Konta walutowe to także duże ułatwienie dla osób fizycznych, pracujących poza granicami kraju.

Możesz przekazać pieniądze bezpiecznie i szybko na Swoje konto w Banku.

Posiadacze walut obcych i PLN mają również możliwość ulokowania ich na lokatach terminowych, które można otworzyć sobie lub innym osobom: pełnoletnim, małoletnim, mieszkającym w kraju lub poza jego granicami.

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio