podstrona-slide2

Firmy i Instytucje

Karty płatnicze

Karta Visa Business Debit

bs-karta-biznesowa

 

KORZYŚCI


Karta debetowa jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie. Dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie.

Wybierając Kartę Visa Business Debetową zyskujesz:

 • wygodę i bezpieczeństwo pracowników – dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki,
 • łatwą kontrolę wydatków pracowników – dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej,
 • eliminację zaliczek dla pracowników,
 • komfort -stały dostęp do środków na rachunku,
 • łatwy dostęp do gotówki dzięki sieci ponad 4 700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB i Planet Cash4You),
 • szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek,
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty (maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych – 30 000 zł, maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych – 50 000 zł)
 • bezpieczne transakcje internetowe dzięki zabezpieczeniu płatności hasłem 3D Secure * oraz kodem PIN **(www.kartosfera.pl)

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

 • Pojedyncza transakcja internetowa: 100 PLN
 • Suma transakcji internetowych: 400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych: 5

Koszt wydania karty: 0 zł
Okres ważności karty: 3 lata

 

kartoSFERA_logo

 

*Hasło 3D Secure jest przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego, jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku BPS, bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty.

** Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie transakcje dokonywane kartami w Internecie zabezpieczone systemem 3D Secure będą wymagały podania: kodu PIN oraz jednorazowego hasła przesłanego na podany przez Klienta numer telefonu. Kod PIN ustanawiany jest w KartoSFERZE przez Klienta. Jest to inny kod PIN niż PIN do karty! Aby dokonywać po ww. dacie transakcji internetowych należy taki kod PIN ustanowić w portalu KartoSFERA.


AKTYWACJA KARTY

Nową kartę możesz aktywować:

Instrukcja – logowanie do portalu Kartosfera

Instrukcja – aktywacja karty w portalu Kartosfera

Podrecznik użytkownika portalu Kartosfera

 • za pośrednictwem infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00
 • w placówce Banku

 

Wznowioną kartę możesz aktywować:

 • poprzez dokonanie dowolnej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN
 • za pośrednictwem portalu kartowego kartoSFERA
 • za pośrednictwem infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00
 • w placówce Banku

 

 ZASTRZEŻENIE KARTY

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Infolinii Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum Visa,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie Visa.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

                        zastrzegam.pl

 

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio