podstrona-slide2

Książeczki mieszkaniowe

Od 19 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje prawne dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych założonych do 23 października 1990 roku. Poszerzają one dotychczasowy katalog zdarzeń uprawniających do otrzymania premii gwarancyjnej.

KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA – na co możesz przeznaczyć środki z likwidacji książeczki mieszkaniowej?

 1. Zakup mieszkania lub budowa domu (także w trakcie realizacji inwestycji);
 2. Uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych;
 3. Wpłacenie za okres 12 miesięcy składek na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej;
 4. Zaciągnięcie kredytu na dom lub mieszkanie (środki z premii gwarancyjnej są doliczane do wkładu własnego);
 5. Wpłacenie kaucji za mieszkanie najęte od towarzystwa budownictwa społecznego w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu;
 6. Zakup ułamkowej części (minimum ¼ udziału) mieszkania spółdzielczego o statusie własnościowym lub domu w spółdzielni;
 7. Zakup ułamkowej części (minimum ¼ udziału) mieszkania stanowiącego odrębną własność lub domu;
 8. Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności – premia gwarancyjna byłaby wypłacana po 12 miesiącach od zawarcia takiej umowy, a wpłata na poczet wykupu mieszkania musiałby przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu;
 9. Ponoszenie, przez co najmniej 5 lat, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
 10. Wymiana okien oraz montaż, wymiana lub modernizacja instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej;
 11. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. ocieplenie domu czy wymiana urządzenia grzewczego). Przy czym wydatki na materiały budowlane, urządzenia lub usługi muszą wynieść co najmniej 6 tys. zł.

Pobierz Informator dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)

LIKWIDACJA KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWEJ – o czym jeszcze należy pamiętać?

Zgodnie z nowymi uregulowaniami trzeba będzie zarejestrować książeczkę mieszkaniową w banku, który ją obsługuje do dnia 31 grudnia 2022 roku. Właściciel książeczki zarejestrowanej po tej dacie , nie utraci uprawnienia do premii gwarancyjnej, ale będzie mógł się ubiegać o jej wypłatę dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie rejestracji książeczki ( np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 roku będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 roku).

Pobierz wniosek o dokonanie rejestracji książeczki mieszkaniowej

© 2009-2023 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio