podstrona-slide2

Historia Banku Spółdzielczego

Powszechny Bank Spółdzielczy w Chojnowie powstał 19 marca 1947 roku. Celem Spółdzielni było podniesienie dobrobytu członków przez dostarczenie im dogodnego kredytu oraz krzewienie oszczędności. 02 września 1950 roku Powszechny Bank Spółdzielczy w Chojnowie zmienił nazwę na Gminna Kasa Spółdzielcza w Chojnowie. Po raz kolejny zmiana nazwy Banku nastąpiła 05 listopada 1956 roku na Kasa Spółdzielcza w Chojnowie.

Bank Spółdzielczy w Chojnowie pod obecną nazwą funkcjonuje od 31 marca 1961 roku sukcesywnie powiększając teren działania oraz liczbę swoich członków. Dominujące w obsłudze Banku rolnictwo uzupełnione zostało także o branże przemysłowe oraz handlowe.

W latach 1997-2002 Bank Spółdzielczy w Chojnowie na podstawie umowy zrzeszenia współpracował z Dolnośląskim Bankiem Regionalnym S.A. we Wrocławiu. W czasie obowiązywania nowej regulacji ustawowej tj. 24 stycznia 2002 roku podpisano umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo – Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu, natomiast 27 marca 2002 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, Bank Spółdzielczy w Chojnowie, opierając się wyłącznie na polskim kapitale, stał się placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla coraz bardziej wymagających Klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie.

© 2009-2023 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio