podstrona-slide2

Klienci Indywidualni

podstrona-slide2

Klienci Indywidualni

Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Już wkrótce zaprezentujemy szczegóły naszej oferty.

Jeśli jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem zostaw kontakt w formularzu. Po uruchomieniu oferty nasz doradca oddzwoni, aby poinformować Cię o starcie programu i szczegółach oferty.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

 Zasady Bezpiecznego Kredytu

 • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
   • 500 tys. zł,
   • 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł,
   • 150 tys. zł, w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
  • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
  • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
  • Formuła oprocentowania kredytu:
   • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
   • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
  • System spłaty rat:
   • w okresie dopłat raty są malejące,
   • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12

gdzie:

D – kwota dopłaty,

Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

Więcej informacji o Programie

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Mój Dom wynosi: 10,67 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu:  300.000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy:  9,52 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,97 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości, równa rata miesięczna: 2.625,26 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 478.726,40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 457.082,40 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt wygaśnięcia hipoteki: 100,00 PLN. Koszt prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, w całym okresie kredytowania: 2.550,00 PLN, przy założeniu, że miesięczny koszt prowizji wynosi: 8,50 PLN, koszt ubezpieczenia nieruchomości: 9.375,00 PLN w całym okresie kredytowania, przy założeniu, że roczny koszt składki wynosi: 375,00 PLN (koszt ubezpieczenia nieruchomości liczony na podstawie wysokości składki za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej) oraz koszt wyceny nieruchomości: 6.400,00 PLN, w całym okresie kredytowania, przy założeniu, że 3 letni koszt wyceny wynosi: 800,00 PLN (koszt wyceny nieruchomości liczony za pierwszy okres wyceny). Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 778.726,40 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 28.12.2022r . na reprezentatywnym przykładzie.

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio