Pozostałe dokumenty

Polityka Informacyjna


Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Ekspozycje restrukturyzowane i nieobsługiwane


Informacja wynikająca z art. 111a Prawa Bankowego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa Bankowego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa Bankowego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa Bankowego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Statut Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Struktura organizacyjna w Banku Spółdzielczym w Chojnowie

Zasady ładu korporacyjnego

Komunikat o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego


Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2021
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2020
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2019
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2018
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2017
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2016
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2015

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Chojnowie


Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.


Bilans Banku Spółdzielczego w Chojnowie za rok 2021
Bilans Banku Spółdzielczego w Chojnowie za rok 2020
Bilans Banku Spółdzielczego w Chojnowie za rok 2019
Bilans Banku Spółdzielczego w Chojnowie za rok 2018
Bilans Banku Spółdzielczego w Chojnowie za rok 2017

 

© 2009-2022 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio