KOMUNIKAT BANKU dotyczący wprowadzenia zmian w ofercie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

KOMUNIKAT BANKU

 

 

Dotyczy: wprowadzenia zmian w ofercie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

 

 

Bank Spółdzielczy w Chojnowie uprzejmie zawiadamia, że od 12 sierpnia 2019r. z oferty Banku zostały wycofane terminowe lokaty oszczędnościowe, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Stosownie do treści §12 ust. 5, w zw. z §110 ust. 3 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych – w przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym posiadacza rachunku.

Wobec powyższego, w związku z wprowadzoną zmianą w produktach Banku, prosimy o zgłoszenie się do Banku, w celu złożenia dyspozycji dotyczącej Pani/Pana środków, znajdujących się na wycofanych z oferty Banku terminowych lokatach oszczędnościowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.

Informujemy, że lokaty terminowe z zaznaczoną automatyczną odnawialnością, po zakończeniu okresu umownego, nie będą podlegały dalszemu odnowieniu, tym samym brak złożenia dyspozycji,  o której mowa powyżej, spowoduje iż środki pozostałe na rachunku/rachunkach, po upływie okresu umownego, zostaną przeniesione na rachunek nieoprocentowany / podstawowy.

Wszystkie informacje o aktualnej ofercie depozytowej oraz o innych oferowanych przez Bank produktach dostępne są w placówkach Banku, na stronie internetowej www.bs-chojnow.pl oraz pod nr telefonu:

Centrala: 76 81-88-576,

Oddział w Gromadce: 75 73-82-296.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

 w Chojnowie

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio