podstrona-slide2

Rozliczenia

Rozliczenia krajowe
Rozliczenia dewizowe
Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

ROZLICZENIA KRAJOWE

Bank gwarantuje szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń operacji bankowych w krajowym systemie elektronicznym „ELIXIR”. System ten koordynowany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową i umożliwia przesyłanie danych rozliczeniowych drogą elektroniczną bez fizycznego obiegu dokumentów. System ELIXIR jest obecnie najpopularniejszą metodą przesyłania standardowych płatności pomiędzy bankami i jest stosowany przez największe instytucje finansowe w Polsce.

Płatności krajowe w PLN realizowane są w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych KIR.
W ramach rozliczeń ELIXIR wykonywane są m.in. płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

Przelewy przyjęte do godz. 10:30 odbiorca otrzymuje tego samego dnia, natomiast przelewy przyjęte po tej godzinie odbiorca otrzymuje najpóźniej następnego dnia roboczego.
Przelewy zlecone za pomocą bankowości elektronicznej wprowadzone po godzinie 16:00 realizowane są z datą następnego dnia roboczego.

PŁATNOŚCI WYSOKOKWOTOWE (tzn. powyżej 1 mln PLN) są realizowane w systemie SORBNET.

SORBNET należy do systemów płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.
Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.
Kwota dokonywanego przelewu  nie posiada ograniczeń.

System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy klientami indywidualnymi.
Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane via SORBNET.

Uczestnikami systemu SORBNET są:

 • instytucje rozliczeniowe (KIR, KDPW)
 • centrale banków komercyjnych,
 • zrzeszenia banków spółdzielczych

Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce banku, za pośrednictwem bankowości internetowej – zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów w Banku Spółdzielczego w Chojnowie.

Płatności składane do realizacji w placówkach Banku i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej do godziny 14:30 są rozliczane w tym samym dniu.

POLECENIA ZAPŁATY

To prosta i bardzo wygodna forma regulowania powtarzających się płatności, takich jak opłaty za: telefon, energię elektryczną, telewizję cyfrową, składki ubezpieczeniowe czy raty kredytu. W ten sposób możesz również regulować opłaty, których kwoty zmieniają się co miesiąc.

Nie musisz już pamiętać o żadnych terminach, a ponadto nic Cię to nie kosztuje. Usługodawca, tak jak dotychczas, będzie wysyłał do Ciebie faktury, ale już ze stosowną adnotacją o tym, że płatności dokonano poprzez Polecenie zapłaty.

      Dlaczego warto z tego skorzystać?
 • to jest wygodne, bo wystarczy że raz złożysz upoważnienie dla swojego usługodawcy i naszego Banku,
 • oszczędzasz pieniądze, bo nic nie płacisz za usługę,
 • oszczędzasz czas, bo nie tracisz go na dojazdy do Banku lub na pocztę,
 • unikasz popełnienia błędu, bo nie wypełniasz druków przelewów,
 • nie musisz pilnować terminów, bo płatności są regulowane automatycznie.
      Aby uaktywnić Polecenie zapłaty:
 • kontaktujesz się ze swoim zakładem energetycznym, operatorem telefonicznym, itp. wiele takich instytucji oferuje Polecenie zapłaty,
 • wypełniasz w dwóch egzemplarzach standardowy formularz „Zgody na obciążenie rachunku bankowego w drodze Polecenia zapłaty”,
 • dostarczasz wypełniony formularz do Banku i do odbiorcy płatności.

ROZLICZENIA DEWIZOWE

Przelew SEPA:

jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA.  Jest to obecnie najtańszy i najszybszy sposób prowadzenia rozliczeń dewizowych

Kompletna lista banków uczestników systemu SEPA


Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym:

transakcja płatnicza skierowana do innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta), nie spełniająca warunków SEPA.

Dane Banku do rozliczeń dewizowych:

Bank zapewnia szybką i bezpieczną realizację przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT. Otrzymywanie przekazów z zagranicy jest możliwe po podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT-owego Banku BPS. Pieniądze zostaną skierowane bezpośrednio do Banku Spółdzielczego w Chojnowie. Nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu (beneficjenta) powinien podać:

 • kod SWIFT-owy: POLUPLPR,
 • numer rachunku beneficjenta: numer rachunku Klienta w standardzie „IBAN”, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem 28 znaków), np. PL 34 8644 0000 1234 5678 2000 0010.
© 2009-2022 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio