Zmiany w obsłudze systemu bankowości elektronicznej związane z PSD2

Z dniem 14 września 2019 r. wprowadzamy do Internet Bankingu dodatkowe zabezpieczenie w postaci silnego uwierzytelnienia klienta (SCA).
Oznacza to, że korzystając z systemu będziesz musiał podać kod z wiadomości SMS lub aplikacji nPodpis:

  • w zależności od ustawień systemu raz na 90 dni lub przy każdym logowaniu, po podaniu dotychczas używanego identyfikatora i hasła,
  • podczas sprawdzania historii operacji starszej niż 90 dni,
  • podczas zatwierdzania operacji i w innych opcjach systemu.

Ponadto długość trwania sesji połączeniowej ze stroną Internet Bankingu została ograniczona do 5 minut.
Nie będziesz mógł się zalogować, jeśli używasz wydrukowanej listy haseł jednorazowych lub certyfikatu z aplikacją Java (usługa dla firm).

Pamiętaj! Nie wysyłamy żadnych wiadomości e-mail z linkiem do logowania. Prosimy o stosowanie reguł bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności.

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio