Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania powalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych

udzielonych w PLN.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się poniżej.

Pobierz wniosek

Jeżeli kredyt był zabezpieczony gwarancją BGK i wnioskują Państwo o wydłużenie okresu kredytowania, należy równolegle złożyć stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: zpb@bs-chojnow.pl oraz gromadka@bs-chojnow.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Chojnowie, ul. Rynek 18/19, 59-225 Chojnów, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”
 • w Placówkach Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Oddziale Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu na adres:
  Bank Spółdzielczy w Chojnowie
  ul. Rynek 18/19
  59-225 Chojnów
  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”
 4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

 

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio