Nasza misja

Misją, a zarazem podstawowym celem działalności Banku Spółdzielczego w Chojnowie jest konsekwentne budowanie silnej kapitałowo struktury, wiarygodnej i cieszącej się zaufaniem Klientów poprzez bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług finansowych oraz wspomaganie rozwoju środowisk lokalnych wszędzie tam, gdzie znajdują się placówki Banku.

 

Działamy w interesie swoich członków z poszanowaniem interesu wszystkich klientów. Świadczymy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferujemy bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku. Stanowimy własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej dążymy do pomnażania korzyści naszych członków oraz wspieramy wysiłki na rzecz rozwoju regionu, o ile działania te nie są sprzeczne z interesami Banku.

Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych Klientów to cechy Banku ważne dziś i w przyszłości.

Nasze kluczowe wartości to:

 

BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ – Bank będący gwarantem bezpieczeństwa dla swoich klientów,

NAJBLIŻEJ LUDZI – Bank partnerski w relacjach z Klientami,

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ – Bank, którego filarem działania jest tradycja, świadczy innowacyjne usługi na najwyższym poziomie.

MYŚL GLOBALNIE DZIAŁAJ LOKALNIE.

© 2009-2022 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio