Lokaty terminowe

Posiadaczem rachunku lokaty terminowej w złotych oraz w walutach wymienialnych  (EUR, USD, GBP) mogą być osoby fizyczne zarówno pełnoletnie jak i małoletnie.

Lokaty terminowe w złotych

– z oprocentowaniem stałym otwierane są na okresy:

  • 1, 3 i 6 – miesięczne.

Minimalna kwota lokaty to 1 000 PLN.

 Lokaty terminowe w walutach wymienialnych

– z oprocentowaniem stałym otwierane są na okresy:

  • 1, 3 i 6 – miesięczne.

Minimalna kwota lokaty to 100 EUR lub 100 USD lub 100 GBP.

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunkach bankowych, podlegają oprocentowaniu według stawki określonej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym.

Depozyty zgromadzone w Banku objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1866).

 

bfg

© 2009-2021 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio