Pliki do pobrania

Regulaminy:

Regulamin otwierania rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Nowy Regulamin otwierania rachunków bankowych dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 14 września 2019 r. z wyłączeniem zapisów: §2 ust. 1 pkt. 20, 31, 57, 63, 70, 72, 73, 75, 86, 87, 88, 95 oraz §3 ust 1 oraz §36 ust 6 oraz §44 oraz §62 ust. 5 oraz §71 ust.2 oraz §72 ust.6 oraz §73 oraz §75 oraz §85 oraz §88 ust. 19 oraz §102 ust. 4 oraz §103 ust. 4, które to zapisy obowiązują od dnia 5 maja 2019 r

Regulamin kart kredytowych

Regulamin otwierania rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Nowy Regulamin otwierania rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 14 września 2019r. z wyłączeniem zapisów § 2 pkt 19, 27, 50, 60, 66, 69, 77, 78, 79oraz §3 ust. 1 oraz § 34oraz §44ust.19 oraz §76ust. 2-3 oraz §85ust. 6 oraz §86oraz §88oraz § 91ust. 1 oraz § 95, które to zapisy obowiązują od dnia 05 maja 2019 r.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zakresie karty debetowej

Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy w zakresie karty debetowej

Formularz zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Pobierz zaświadczenie o zatrudnieniu

Przewodniki dla użytkowników usług bankowości elektronicznej

Instrukcja użytkownika – Internet Banking dla Firm
Instrukcja użytkownika do aplikacji nPodpis
Instrukcja użytkownika – Internet Banking dla klientów indywidualnych
Instrukcja użytkownika – Interfejs mobilny Internet Bankingu
Instrukcja użytkownika – aplikacja mobilna NASZ BANK
Przewodnik użytkownika po portalu kartowym „KARTOSFERA”

Oprogramowanie do obsługi tokenów USB

CryptoCard Suite – dla tokenów CryptoCard USB
IDProtect Client – dla tokenów Athena IDProtect

Aplikacja nPodpis – autoryzacja operacji

Oprogramowanie JAVA

Java JRE 8u201 32-bit
Java JRE 8u201 64-bit

Przeglądarki plików PDF

Adobe Reader
Foxit Reader

Lista banków – uczestników SEPA

 

© 2009-2019 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio